Jakob Elvstrøm, Asylgade 12, 8300 Odder.
Mob. 2972 2645